สมัครกิจกรรมชุมนุม ม.ต้น

***ประกาศ*** 

***(งานกิจกรรมชุมนุม)***

ปิดระบบสมัครกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น  ภาคเรียนที่ 1 /2560 

ขอให้นักเรียนที่สมัครกิจกรรมชุมนุมแต่ละชุมนุม ไปเข้าเรียนตามสถานที่ที่ครูนัดหมาย

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูพงษ์พันธ์ เสาศิริ หรือ ส่งข้อความมายัง Mail krootone@srk.ac.th

--------------------------------------------------------------------

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ครูพงษ์พันธ์  เสาศิริ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

***********************

1.ภาษาไทย...ใครว่ายาก (ปิดรับสมัคร)
30.ถักหมวกไหมพรม (ปิดรับสมัคร)50.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ปิดรับสมัคร)
2.รักการอ่าน (ปิดรับสมัคร)31.เครื่องบินพลังยาง (ปิดรับสมัคร)54.คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (ปิดรับสมัคร)
3.รักษ์ทำนองเสนาะ (ปิดรับสมัคร)34.ยุวประวัติศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)59.ซ่อมบำรุงและดูแลคอมพิวเตอร์ 
(ปิดรับสมัคร)
4.หนังสือเล่มเล็ก (ปิดรับสมัคร)35.มารยาทไทย (ปิดรับสมัคร)61.ลดโลกร้อน (ปิดรับสมัคร)
5.กล้าวรรณกรรม36.สังคมอาเซียน (ปิดรับสมัคร)62.English For Traveling (ปิดรับสมัคร)
7.มะเฟืองเรื่องรู้ (ปิดรับสมัคร)37.สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ 
(ปิดรับสมัคร)
63.English In Game (ปิดรับสมัคร)
8.คณิตศาสตร์  (ปิดรับสมัคร)38.มงคลชีวิต (ปิดรับสมัคร)64.วิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ 
(ปิดรับสมัคร)
9.DIY โครเชต์  (ปิดรับสมัคร)39.ละครคุณธรรม (ปิดรับสมัคร)66.ภาษาอังกฤษ (ปิดรับสมัคร)
11.เอแม็ท (A-MATH) (ปิดรับสมัคร)40.อย.น้อย (ปิดรับสมัคร)71.ภาษาจีน (ปิดรับสมัคร)
12.SUDOKU (ปิดรับสมัคร)41.ชีวิตกับกีฬา (ปิดรับสมัคร)72.กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น 
(ปิดรับสมัคร)
16.หมากรุกไทย (ปิดรับสมัคร)44.วอลเลย์บอลหญิง ม.ต้น (ปิดรับสมัคร)33.Science Magic 
(ปิดรับสมัคร)
17.พับกระดาษ (ปิดรับสมัคร)45.กีฬา (ปิดรับสมัคร)58.ช่างไฟฟ้า (ปิดรับสมัคร)
18.รีไซเคิล (ปิดรับสมัคร)48.โฟร์คซอง (ปิดรับสมัคร)60.อ่านการ์ตูนประวัติศาสตร์ 
(ปิดรับสมัคร)
22.วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ปิดรับสมัคร)49.นาฎศิลป์ (ปิดรับสมัคร)75.เกมส์คณิตคิดสนุก 
(ปิดรับสมัคร)


77.บรรณารักษ์น้อย (ปิดรับสมัคร)

Comments