สมัครกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย

***ประกาศ*** 

***(งานกิจกรรมชุมนุม)***

ปิดระบบสมัครกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ สำหรับนักเรียน ม.ปลาย  ภาคเรียนที่ 1 /2560 

ขอให้นักเรียนที่สมัครกิจกรรมชุมนุมแต่ละชุมนุม ไปเข้าเรียนตามสถานที่ที่ครูนัดหมาย

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูพงษ์พันธ์ เสาศิริ หรือ ส่งข้อความมายัง Mail krootone@srk.ac.th

--------------------------------------------------------------------

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ครูพงษ์พันธ์  เสาศิริ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

**********************

3.รักษ์ทำนองเสนาะ (ปิดรับสมัคร)28.Bio (ปิดรับสมัคร)51.บริการคอมพิวเตอร์ (ปิดรับสมัคร)
5.กล้าวรรณกรรม (ปิดรับสมัคร)29.ภาพสวยด้วยมือถือ (ปิดรับสมัคร)52.งานประดิษฐ์เศษวัสดุท้องถิ่น 
(ปิดรับสมัคร)
6.การพูดเพื่อจรรโลงใจ (ปิดรับสมัคร)30.ถักหมวกไหมพรม (ปิดรับสมัคร)53.อาหารจานด่วน (ปิดรับสมัคร)
9.DIY โครเชต์ (ปิดรับสมัคร)35.มารยาทไทย (ปิดรับสมัคร)55.การปลูกผักสวนครัว (ปิดรับสมัคร)
10.ทบทวนคณิตชีวิตสดใส 
(ปิดรับสมัคร)
36.สังคมอาเซียน (ปิดรับสมัคร)56.Fx S.R.K. (ปิดรับสมัคร)
13.คณิตศิลป์เส้นด้าย (ปิดรับสมัคร)37.สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ปิดรับสมัคร)57.งานฝีมือ (ปิดรับสมัคร) ทวิศึกษา
14.เอแม็ท (A-MATH) (ปิดรับสมัคร)38.มงคลชีวิต (ปิดรับสมัคร)59.ซ่อมบำรุงและดูแลคอมพิวเตอร์
(ปิดรับสมัคร)
15.SUDOKU (ปิดรับสมัคร)39.ละครคุณธรรม (ปิดรับสมัคร)65.ภาษาอังกฤษ (ปิดรับสมัคร)
16.หมากรุกไทย (ปิดรับสมัคร)40.อย.น้อย (ปิดรับสมัคร)67.English is fun (ปิดรับสมัคร)
19.ดาราศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)42.นักศึกษาวิชาทหาร (ปิดรับสมัคร)68.English on tour (ปิดรับสมัคร)
20.เครื่องบิพลังยาง ม.ปลาย 
(ปิดรับสมัคร)
43.เด็กสร้างหนัง ม.ปลาย (ปิดรับสมัคร)69.ประดิษฐ์เครื่องอัปสราพัฒนาอาชีพ
(ปิดรับสมัคร)
21.นักเคมี (ปิดรับสมัคร)45.กีฬา (ปิดรับสมัคร)70.เตรียมสอบ pat 7.4 ภาษาจีน 
(ปิดรับสมัคร)
23.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปิดรับสมัคร)46.ฟุตบอล (ปิดรับสมัคร)73.กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย
(ปิดรับสมัคร)
24.เคมี (ปิดรับสมัคร)47.พยาบาล (ปิดรับสมัคร)74.ห้องสมุดมัลติมีเดีย (ปิดรับสมัคร)
25.Sci-Apps (ปิดรับสมัคร)48.โฟร์คซอง (ปิดรับสมัคร)32.สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)
26.กัดกระจก (ปิดรับสมัคร)49.นาฎศิลป์ (ปิดรับสมัคร)76.เส้นสร้างศิลป์ (ปิดรับสมัคร)
27.ฟิสิกส์คิดสนุก (ปิดรับสมัคร)50.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ปิดรับสมัคร)77.บรรณารักษ์น้อย
Comments